ZWROT ZA KASĘ FISKALNĄ ALE TYLKO ONLINE!

Każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu sprzedaż do osób fizycznych w ramach własnej działalności gospodarczej przysługuje ulga z zakupu kasy fiskalnej w wysokości 90% ceny zakupu netto urządzenia, ale nie więcej jak 700 zł, po spełnieniu wszystkich warunków.

Warunki uzyskania zwrotu za kasę fiskalną online
Przepisy jasno określają warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby otrzymać zwrot za kasę fiskalną.

  • Należy zapłacić całą kwotę wartości kasy – konieczny jest dowód zakupu.
  • Z ulgi można skorzystać, gdy płatność była ratalna. O ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty.
  • Ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kasa online jest używana na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.
  • Podatnik może otrzymać ulgę na wszystkie kasy które zakupił w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji na pierwszej kasie.
  • Przedsięborcy, którzy zostali zobligowani do używania kas online, dostaną zwrot na taką ilość kas, jaką używali dotychczas.
  • Istnieje możliwość rozliczenia przez podatnika ulgi na zakup kas w kolejnym miesiącu po zainstalowaniu i rozpoczęciu ewidencji.
  • Należy pamiętać, że przedsiębiorcy zobligowani do stosowania kas online, mogą otrzymać ulgę na kasy zakupione i z rozpoczętą ewidencją w obowiązkowych terminach podanych w ustawie.