ZWROT ZA KASĘ FISKALNĄ ALE TYLKO ONLINE!

Każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu sprzedaż do osób fizycznych w ramach własnej działalności gospodarczej przysługuje ulga z zakupu kasy fiskalnej w wysokości 90% ceny zakupu netto urządzenia, ale nie więcej jak 700 zł, po spełnieniu wszystkich warunków.

Warunki uzyskania zwrotu za kasę fiskalną online
Przepisy jasno określają warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby otrzymać zwrot za kasę fiskalną.

 • Należy zapłacić całą kwotę wartości kasy – konieczny jest dowód zakupu.
 • Z ulgi można skorzystać, gdy płatność była ratalna. O ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty.
 • Ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kasa online jest używana na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.
 • Podatnik może otrzymać ulgę na wszystkie kasy które zakupił w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji na pierwszej kasie.
 • Przedsięborcy, którzy zostali zobligowani do używania kas online, dostaną zwrot na taką ilość kas, jaką używali dotychczas.
 • Istnieje możliwość rozliczenia przez podatnika ulgi na zakup kas w kolejnym miesiącu po zainstalowaniu i rozpoczęciu ewidencji.
 • Należy pamiętać, że przedsiębiorcy zobligowani do stosowania kas online, mogą otrzymać ulgę na kasy zakupione i z rozpoczętą ewidencją w obowiązkowych terminach podanych w ustawie.

Nasz Blog o kasach i nie tylko

Kasy fiskalne ONLINE, co powinieneś wiedzieć!

Na początku lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie techniczne pozwalające producentom kas fiskalnych zgłaszać do homologacji nowe urządzenia. Jednak na obecną chwilę nieznane są daty wprowadzenia w życie zmian związanych z nowelizacją ustawy o VAT. 

Kasa online – co to jest?

Urządzenia fiskalnych łączą się bezpośrednio z Centralnym Repozytorium Kas przez Internet lub sieć telefoniczną. Dzięki przekazanym przez nie danym CRK gromadzi m.in. informacje o:

 • raportach dobowych
 • paragonach fiskalnych
 • dokumentach
 • niefiskalnych
 • zdarzeniach
 • przeglądach okresowych

Fiskalne kasy online współpracują również z terminalami płatniczymi, ułatwiając i usprawniając połączenie obu urządzeń.

Kto będzie dotyczyć obowiązek posiadania kasy online?

Nowelizacja ustawy VAT, która wejdzie w życie 1 maja 2019 r., zawiera szczegółowe informacje o tym kto zostanie objęty obowiązkiem posiadania kasy online oraz od kiedy.

Od 1 stycznia 2020 r.

·        firmy zajmujące się naprawą pojazdów silnikowych oraz motorowerów

·        wulkanizatorzy

·        stacje paliw

Od 1 stycznia 2021 r.

·        właściciele stacjonarnych placówek gastronomicznych, również tych sezonowych

·        osoby oferujące krótkotrwałe zakwaterowanie

·        sprzedawców węgla, brykietu i paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu w celach opałowych

Od 1 lipca 2021 r.

·        salony fryzjerskiej, kosmetyczne i kosmetologiczne

·        firmy budowlane

·        lekarze i stomatolodzy

·        prawnicy

·        branża fitness

Do 31 kwietnia 2019 będzie możliwa wymiana pamięci w kasach z papierowa wersją kopii paragonów. Nie znane są daty wprowadzenia obowiązku kas online dla przedsiębiorców, których branże nie zostały wymienione poniżej.

E-paragony

Wraz z kasami online zostaną do obiegu wprowadzone prawdopodobnie e-paragony. Paragony fiskalne będą zatem wystawiane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dodatkowo dobowe raporty również mogą być wypuszczane w formie elektronicznej, a ich wydruku można będzie dokonać tylko na żądanie użytkownika.

Ile będzie kosztować kasa online?

Jej cena nie powinna znacznie odbiegać od cen innych urządzeń fiskalnych, a w wielu przypadkach pozostać taka sama. Dodatkowo przedsiębiorcy objęci obowiązkiem rejestracji sprzedaży przy wykorzystaniu kas online będą mogli skorzystać z ulgi, która może wynieść nawet 90% wartości urządzenia, ale nie więcej niż 700 zł netto.

Co z kasą fiskalną, którą posiadam do tej pory?

Właściciele kas fiskalnych z ważną homologacją, którzy nie są zobligowani do stosowania wersji online, będą mogli nadal bez przeszkód ich używać. Kasy takie będą mogły być również wykorzystywane jako urządzenia rezerwowe. Zasada ta nie obejmie jednak podatników objętych obowiązkiem stosowania kas online. Będą oni zobowiązani do wymiany wszystkich kas, w tym rezerwowych.

Co robić, gdy kasa nie ma dostępu do sieci?

Zgodnie z rozporządzeniem kasy online będą wymagać ciągłego podłączenia do sieci. Jeśli jednak nastąpi awaria i połączenie zostanie zerwane, to użytkownik kasy będzie zobowiązany do przesłania danych natychmiast po ustaniu awarii. W przypadku dłużej trwającego problemu będzie trzeba skontaktować z urzędem skarbowym i uzyskać zgodę na przesyłanie informacji w wyznaczonych odstępach czasu.