X2SYSTEM – OPROGRAMOWANIE DLA GASTRONOMII I HOTELI i NIE TYLKO

Jedno rozwiązanie dla wiele możliwości

X2System - oprogramowanie dla gastronomii i hoteli

X2 System to pakiet programów dla  gastronomii i  hoteli  pomagający przedsiębiorstwom osiągnąć trwałe i wymierne korzyści biznesowe, działający  w środowisku Microsoft Windows. Idealnie nadaje się do pracy jednostanowiskowej, jak również pozwala na efektywną pracę w sieci.
Intuicyjny  interfejs aplikacji ułatwi pracę z systemem  początkującemu użytkownikowi, a także zaspokoi oczekiwania doświadczonych operatorów.
Budowa modułowa gwarantuje pełną integrację i umożliwia elastyczne dopasowanie funkcjonalności programu do potrzeb każdej firmy. W miarę rozwoju firmy, X2 System można rozbudowywać o kolejne elementy.
  

X2System - oprogramowanie dla gastronomii i hoteli
Stanowisko kelnerskie
Rozliczenia kelnerskie


X2 Kasa jest oprogramowaniem dedykowanym dla punktów obsługi sprzedaży (POS) w placówkach gastronomicznych.    Intuicyjny interfejs połączony z ekranami dotykowymi (touch screen) pozwala na łatwą obsługę nawet początkującemu użytkownikowi.
Program jest bogato wyposażony   w funkcje zarządzania rachunkami oraz obsługi klientów, przez co wyśmienicie nadaje sie do obsługi sprzedaży w  restauracji, dyskotece, pubie, czy barze szybkiej obsługi.
System został zaprojektowany tak, by mógł działać zarówno  w  środowisku MS Windows jak i  Linux (OpenSource), również w technologii LTSP, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów wdrożenia i zapewnienie większego bezpieczeństwa danych. Stanowisko sprzedaży oparte na X2Kasa rejestruje transakcje dokonywane przez kelnera/barmana.  Program X2Kasa  może pracować na pojedynczym stanowisku  lub w sieci, współpracując z pozostałymi modułami, takimi jak X2 Manager, X2 Sys, X2 Raport.
  

Najważniejsze cechy programu X2Kasa

 • identyfikacja kelnera kodem lub kartą magnetyczną,
 • zakładanie nowych rachunków na stoły, zmiana obsługi stołu, łączenie lub rozdzielanie rachunków, przekazywanie lub przejmowanie rachunku,
 • stały podgląd rachunku,
 • całość menu na klawiszach bezpośredniego dostępu,
 • graficzna reprezentacja lokalu,
 • możliwość bonowania za pomocą kodu PLU, nazwy towaru,
 • wydruk zamówień na drukarkach zamówień w kuchni i barze,  
 • 3 poziomy cen oraz funkcja happy hours (automatyczne przestawianie poziomu cen o zaprogramowanej godzinie),
 • możliwość korekt rachunków przed i po wydrukowaniu zamówienia (z możliwością ustalania rozchodu),
 • możliwość ustalenia kolejności serwowania potrawy,
 • rabaty, obsługa kart magnetycznych stałego klienta (karty rabatowe),
 • modyfikacja potraw – zastąpienie jednego składnika potrawy innym np. frytki zamiast ziemniaków,
 • dodatkowe informacje – wydruk informacji dla kuchni np. bez soli, przysmażone, itd.,
 • różne formy płatności – gotówka, karty kredytowe, czeki,
 • zakończenie rachunkiem wstępnym (do zaakceptowania przez klienta w eleganckich lokalach), paragonem fiskalnym, fakturą,
 • współpraca ze wszystkimi drukarkami fiskalnymi dostępnymi na polskim rynku
 • możliwość graficznego uskładania stolików metodą drag&drop,
 • możliwość zmiany formy płatności rachunku,
 • możliwość wprowadzania rezerwacji oraz wydruku potwierdzeń i listy rezerwacji,
 • możliwość wprowadzania pozycji rachunku z podziałem na klienta i wyszczególnienie go na rachunku końcowym,
 • możliwość wprowadzania wielu typów płatności do jednego rachunku,
 • możliwość zmiany ceny potrawy,
 • możliwość pracy na wielu rodzajach menu a w każdym menu osobne grupy towarowe
 • zarządzanie kartami abonamentowymi,
 • tryb szybkiej sprzedaży
 • tryb sprzedaży bezgotówkowej.

   Zarządzanie restauracją

X2 Manager jest oprogramowaniem służącym do prowadzenia działalności o profilu gastronomicznym, system prowadzi pełną gospodarkę magazynową z podziałem na wiele magazynów i filii. Zawiera również zarządzanie słownikami systemu, rozliczanie finansowe i towarowe a także raportowanie i analizy.
System posiada bardzo wygodny system raportów oparty o dziennik bieżących spraw, dzięki czemu informowani jesteśmy na bieżąco o wszystkich zobowiązaniach i należnościach, rezerwacjach oraz zadaniach.
Kolejną zaletą xManagera jest możliwość pracy on-line, oznacza to iż zarządzanie systemem może odbywać się w dowolnym miejscu z wykorzystaniem sieci Internet.
Nasi programiści zadbali również o system raportowania za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
W oparciu o bardzo wydajny, niezawodny silnik SQL na licencji OpenSource GPL uważamy że nasz system jest najbardziej wydajnym produktem na rynku polskim.
  

Najważniejsze cechy programu X2 Manager:

 • prowadzenie gospodarki wielo magazynowej,
 • pozwala na wprowadzanie dokumentów:
  – PZ – dokumenty przyjęć z zewnątrz,
  – RW – rozchód wewnętrzny,
  – WZ – wydanie na zewnątrz,
  – MM – przesunięcia międzymagazynowe,
  – AS – różnice inwentaryzacyjne,
  – PD – produkcja
  – KP – kasa przyjmie
  – KW – kasa wyda
  – PR – protokoły różnic,
  – ZWR – dokumenty zwrotów towarowych,
 • posiada moduł fakturujący i sprzedaży,
 • pozwala tworzyć automatyczny rozchód ze sprzedaży wg receptur w uwzględnieniem zasady FIFO,
 • umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów,
 • posiada moduł rezerwacji stolików,
 • posiada możliwość graficznej prezentacji sali,
 • prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych,
 • umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem,
 • wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców,
 • umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduktów,
 • informuje o przekroczonych stanach minimalnych i maksymalnych,
 • prezentuje stany magazynowe,
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych,
 • prezentuje raporty historii artykułów,
 • informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw),
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc,
 • prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty,
 • kontroluje czas pracy kelnera,
 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców,
 • umożliwia analizę zapotrzebowania na surowce,
 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową,
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe,
 • posiada moduł obsługi kart abonamentowych (sprzedaż bezgotówkowa).
x2system logo
x2system

X2 Hotel służy do obsługi recepcji hotelowej w oparciu o funkcje programu X2Manager wzbogacony o funkcje rezerwacji i pobytów, konto rozliczeniowe gościa, definicje obciążeń hotelowych, oraz kartoteki pokoi, gości i firm.

Dzięki integracji w jednym systemie obsługi recepcji hotelowej, gastronomii i innych punktów sprzedaży (sklepy, imprezy, catering), całe obroty hotelu mogą być ujęte w jednolitych raportach i statystykach.

X2 Hotel zapewnia raporty i funkcje specyficzne dla hotelu, takie jak grafik pokoi i stan obłożenia hotelu, lista przyjazdów i wyjazdów, saldo-lista, lista śniadań, statystyki hotelowe, plan sprzedaży, interfejs do centrali telefonicznej, itp. Wspólna z aplikacjami gastronomicznymi X2Kasa, X2manager czy X2Pos jest baza danych, funkcje administracyjne i kasowe.

Oprogramowanie X2Hotel może współpracować z zewnętrznymi systemami obsługi dostępu do pomieszczeń hotelowych w postaci zamków elektronicznych.


Oprogramowanie działa pod systemem operacyjnym MS Windows, w sieci LAN lub na pojedynczym stanowisku, wykorzystując standardowy sprzęt PC uzupełniony o specjalizowany sprzęt do obsługi sprzedaży: ekrany dotykowe, drukarki fiskalne, kuchenne i rachunkowe, zdalne bonowniki „Nano”, czytniki kart magnetycznych i kodów paskowych, wagi, dozowniki, szuflady na pieniądze, itp.

X2 Hotel znajduje zastosowanie zarówno w małych, średnich oraz dużych obiektach hotelowych. 
Duża elastyczność konfigurowania systemu pozwala z powodzeniem stosować go w pensjonatach, motelach i hotelach, szczególnie w obiektach o szerokim zakresie usług hotelowo-gastronomicznych.

Najważniejsze cechy programu X2 Hotel:

– Proste tworzenie i modyfikacja rezerwacji 
– Rezerwacje grup lub pojedyńczych osób 
– Graficzna prezentacja rezerwacji 
– Zestawienia obłożenia hotelu 
– Raportowanie rezerwacji 
– Możliwość drukowania diagramu 
– Potwierdzenia rezerwacji 
– Łatwe rozliczanie gości 
– Podgląd bieżącego stanu pokoi 
– Przesyłanie wiadomości pomiędzy stanowiskami pracy 
– Rozbudowany system uprawnień

Serwer kasowy

X2 Sys pełni rolę serwera wydruku fiskalnego, realizuje rozchody magazynowe oraz zarządza wykonywaniem cyklicznych backupów. Program po uruchomieniu trafia do systemowego traya (prawy dolny róg ekranu) i z tego miejsca oczekuje na zadania do realizowania.
  

Najważniejsze funkcje programu  X2 Sys:Wiele stacji roboczych i tylko jedna drukarka fiskalnaProgram X2 Sys pełni rolę sieciowego serwera wydruków fiskalnych dzięki czemu wydruki fiskalne realizowane na różnych stacjach roboczych w lokalu mogą być realizowane na jednej drukarce fiskalnej podłączonej do dowolnej stacji PC działającej w ramach danej lokalizacji.Rozchody magazynowe na bieżąco – zawsze wiesz ile maszDzięki mechanizmowi śledzenia sprzedaży on-line program tworzy rozchód magazynowy zaraz po zamknięciu danego rachunku dzięki czemu na bieżąco mamy kontrolę nad faktycznym stanem towarów w magazynach.
  Rozliczanie restauracjiX2 Raport  pozwala na wykorzystanie wszystkich danych zgromadzonych przez system – daje możliwość tworzenia dowolnych raportów, statystyk, zestawień czy analiz i przedstawiania ich w formie liczbowej lub graficznej. Użytkownik może tworzyć i dołączać do systemu dowolną ilość własnych raportów.